26 ნოე.

ქვედა საზანოს #1 სკოლის მოსწავლეებმა იმიტირებული არჩევნები ჩაატარეს

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს #1 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა იმიტირებული არჩევნები ჩაატარეს, რომელშიც 50 -ზე მეტი მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას.არჩევნების ...

21 ნოე.

თანატოლების ინფორმირება სტიქიური მოვლენების საკითხებზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარბაზის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა გადაწყვიტეს თანატოლების ინფორმირება სტიქიური მოვლენების საკითხებზე. კლუბის წევრები გაეცნენ  ...

15 ნოე.

თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირება

ქვემო გომის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა, სკოლაში თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირებულობის დონის დასადგენად შეადგინეს კითხვარი, გამოკითხვა ჩაატარეს ...

13 ნოე.

თანატოლთა ინფორმირებულობა ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბაიდარისა და ხულდარის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე თანატოლთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით სასკოლო კედლის გაზეთი ...

12 ნოე.

საინფორმაციო კამპანია ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციისათვის

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინძათის სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეებმა აწარმოეს კვლევა სკოლის მიმდებარე სავაჭრო ცენტრებში პროდუქტების ვარგისიანობის შემოწმების მიზნით. კვლევის ...