15 ნოე.

თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირება

ქვემო გომის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა, სკოლაში თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირებულობის დონის დასადგენად შეადგინეს კითხვარი, გამოკითხვა ჩაატარეს ...

13 ნოე.

თანატოლთა ინფორმირებულობა ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბაიდარისა და ხულდარის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე თანატოლთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით სასკოლო კედლის გაზეთი ...

12 ნოე.

საინფორმაციო კამპანია ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციისათვის

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინძათის სკოლის მე-10 კლასის მოსწავლეებმა აწარმოეს კვლევა სკოლის მიმდებარე სავაჭრო ცენტრებში პროდუქტების ვარგისიანობის შემოწმების მიზნით. კვლევის ...

9 ნოემ.

მოსწავლეები ბუნების დაცვის საკითხებზე მუშაობენ

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალგეთის #2 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბმა, ბუნების დაცვის საკითხებზე მუშაობა დაიწყო.მოსწავლეებმა განიხილეს ის ზიანი, რასაც ბუნებას ხეების გაჩეხვა და ...

8 ნოემ.

საინფორმაციო კამპანია არჩევნების ჩატარების და მასში მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქისტაურის, სოფელ აწყურის, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდარის და სოფელ ვეჯინის საჯარო სკოლების სამოქალაქო კლუბების წევრებმა აწარმოეს საინფორმაციო ...