27 ნოე.

მოსწავლეებმა საგზაო უსაფრთხოებაზე იზრუნეს

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ილემის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებს მოსახლეობაში არსებული პრობლემების ადვოკატირებისა და თანამშრომლობის გზით მოგვარების კარგი ...

26 ნოე.

ქვედა საზანოს #1 სკოლის მოსწავლეებმა იმიტირებული არჩევნები ჩაატარეს

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოს #1 საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა იმიტირებული არჩევნები ჩაატარეს, რომელშიც 50 -ზე მეტი მოსწავლე იღებდა მონაწილეობას.არჩევნების ...

21 ნოე.

თანატოლების ინფორმირება სტიქიური მოვლენების საკითხებზე

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარბაზის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა გადაწყვიტეს თანატოლების ინფორმირება სტიქიური მოვლენების საკითხებზე. კლუბის წევრები გაეცნენ  ...

15 ნოე.

თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირება

ქვემო გომის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა, სკოლაში თანატოლთა შორის ძალადობის შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირებულობის დონის დასადგენად შეადგინეს კითხვარი, გამოკითხვა ჩაატარეს ...

13 ნოე.

თანატოლთა ინფორმირებულობა ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბაიდარისა და ხულდარის საჯარო სკოლების მოსწავლეებმა, ნაადრევი ქორწინების საკითხებზე თანატოლთა ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით სასკოლო კედლის გაზეთი ...