მასტერკლასი სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისათვის: ”პროფესიული გაზიარება”.
წამყვანები: აშშ-ის, ვერმონტის შტატის ჰარვუდის საშუალო სკოლის ასოცირებული დირექტორი, ჯინ ბერტიომს და ამავე სკოლის სამოქალაქო და სოციალური მეცნიერების პედაგოგი, ქეთრინ ქედველი.

მასტერკლასი სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისათვის:„სათემო აქტივობით სწავლა/სწავლება”.
წამყვანები: აშშ-ის, ვერმონტის შტატის ჰარვუდის საშუალო სკოლის ასოცირებული დირექტორი, ჯინ ბერტიომს და ამავე სკოლის სამოქალაქო და სოციალური მეცნიერების პედაგოგი, ქეთრინ ქედველი.

სამოქალაქო განათლების ვიდეო გაკვეთილი: საკლასო პროექტები.
თბილისის 209 - ე საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, მარიამ ყველიაშვილი

ვიდეო გაკვეთილი პედაგოგებისთვის, თანატოლთა შორის ჩაგვრის (ბულინგის) თემაზე.
სკოლა „ოპიზას“ სამოქალაქო განათლების პედაგოგი სოფიო ბაჩილავა.

ვიდეო გაკვეთილი პედაგოგებისთვის თემაზე დისკრიმინაცია-ყველა განსხვავებულია, ყველა თანასწორია.
თბილისის #173 სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი, მაია გოგუაძე.