სასკოლო სამოქალაქო კლუბები საქართველოში
წამყვანი: მარინა უშვერიძე, სამოქალაქო განათლების პროგრამების დირექტორი, PH International