24 ოქტ.

ქეთევან მეურმიშვილი, ქ. თბილისის #97 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

"სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა" ფარგლებში მიღებული რესურსები  სასწავლო თემების სიღრმისეულად განხილვაში გვეხმარება. დამხმარე  სახელმძღვანელოებითა და ბარათების ...

7 ოქტო.

ჯილდა ლომიძე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

„მესამე წელი დაიწყო, რაც პროგრამაში „მომავლის თაობა“ ვარ ჩართული. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გავიარე ტრენინგები, დავესწარი ბევრ სამუშაო შეხვედრას, ღია გაკვეთილებს. მიღებული ცოდნა და...

6 სექტ.

შორენა ჭიჭინაძე-გელდიაშვილი, თბილისის #74 საჯარო სკოლის პედაგოგი

შორენა ჭიჭინაძე-გელდიაშვილი,  თბილისის #74 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი: "პროფესიული განვითარების ტრენინგი ძალიან დამეხმარა, კიდევ უფრო გამეღრმავებინა ცოდნა ...

6 სექტ.

ელენე ოგბაიძე, სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის პედაგოგი

ელენე ოგბაიძე, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი:  "პროგრამა „მომავლის თაობა“ საშუალებას მაძლევს, ტრენინგებისა და ...

5 სექტ.

შაქრო ქარცივაძე, სოფელ ქაქუთის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

პროექტული სწავლება უდიდესი ნოვაციაა.  კეთებით სწავლება შემოქმედებით თავისუფლებას ანიჭებს ახალგაზრდებს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მოტივაციის ასამაღლებლად და წარმატების მისაღწევად. ...