24 თებ.

ნორა გადელია - წარმატებული პედაგოგი

 2010 წელს „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამაში“ ჩაერთო მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუნწის საჯარო სკოლა. მალევე შეიქმნა სამოქალაქო კლუბი, რომელიც ძალიან ...