11 ნოე.

ეთერ მჭედლიშვილი, ქობულეთის #6 საჯარო სკოლის პედაგოგი

"პროგრამის ,,მომავლის თაობა'' ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგები პროფესიულ ზრდასა და კარიერულ წინსვლაში მნიშვნელოვნად მეხმარება. ტრენინგებზე შექმნილი უშუალო, თანამშრომლობითი გარემო ...

29 ოქტ.

ქეთევან რუსეიშვილი, ბათუმის სკოლის „ევრო 2000“ პედაგოგი

„ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ტრენინგები, რომლებიც ყოველთვის კარგადაა დაგეგმილი, პროფესიონალები უძღვებიან და ზუსტად არის გათვალისწინებული ...

29 ოქტ.

ქეთევან დიასამიძე, ბათუმის #10 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი.

 „პროგრამის ფარგლებში ჩატარებულმა ტრენინგებმა მნიშვნელოვნად შეცვალა ჩემი დამოკიდებულება სწავლა-სწავლების მნიშვნელობის მიმართ.ვცდილობ, ტრენინგებზე მიღებული ცოდნა და გამოცდილება ...

24 ოქტ.

ქეთევან მეურმიშვილი, ქ. თბილისის #97 საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

"სამოქალაქო განათლების პროგრამის „მომავლის თაობა" ფარგლებში მიღებული რესურსები  სასწავლო თემების სიღრმისეულად განხილვაში გვეხმარება. დამხმარე  სახელმძღვანელოებითა და ბარათების ...

7 ოქტო.

ჯილდა ლომიძე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

„მესამე წელი დაიწყო, რაც პროგრამაში „მომავლის თაობა“ ვარ ჩართული. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გავიარე ტრენინგები, დავესწარი ბევრ სამუშაო შეხვედრას, ღია გაკვეთილებს. მიღებული ცოდნა და...