13th Oc

შორენა შაინიძე, დისველი საჯარო სკოლის მოსწავლე

„ბოლნისის მუნიციპალიტეტთან მრავალ ეტაპიანი თანამშრომლობის შედეგად სოფელ დისველში ნაგავსაყრელის პრობლემა მოგვარდა. მივხვდი, როგორ თავდაუზოგავად უნდა იშრომო, რომ შედეგს მიაღწიო. ვისწავლე როგორ გამოვავლინო თემის პრობლემები და რა გზებით გადავჭრა ისინი. და რაც მთავარია, საზოგადოებასთან ურთიერთობა ვისწავლე, რაც მომავალ საქმიანობებში ძალიან დამეხმარება." - შორენა შაინიძე, დისველი საჯარო სკოლა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი.