„აქტიური მოქალაქე“

შიდა ქართლის საინფორმაციაო ბიულეტენი „აქტიური მოქალაქე “ სამოქალაქო კლუბების საქმიანობას ასახავს. 2012 წლის იანვრის გამოცემა.