საზაფხულო ბანაკები

დაიწყო სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში საზაფხულო ბანაკების მონაწილეების შერჩევა. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ მოსწავლეთა ბანაკების გვერდი.