არნეულის #2 საჯარო სკოლის სამოქალაქო და ეკო კლუბის წევრები 10 დღის განმავლობაში მოხალისეებად მუშაობდნენ მარნეულის საჯარო ბიბლიოთეკაში.

მოსწავლეები ბიბლიოთეკას დაეხმარნენ დიდი ხნის წინ გატანილი წიგნების დაბრუნებაში, მათ აღწერაში და თაროებზე განაწილებაში. გაწეული დახმარებისთვის ბიბლიოთეკამ მათ მადლობის სიგელი გადასცა.