კომპანიის დაფინანსებით, მოსწავლეებმა შეიძინეს სპორტული აქტივობებისთვის საჭირო ინვენტარი და ჩაატარეს შეჯიბრებები.