პრობლემის მოგვარების მიზნით, მოსწავლეთა თვითმმართველობამ მიმართა გლდანის რაიონის გამგეობას. თანამშრომლობის შედეგად, მოზარდებმა “თბილსერვისის” ჯგუფთან ერთად დაასუფთავეს დანაგვიანებული ტერიტორია. მათ ინიციატივას მხარი დაუჭირა სკოლის დირექციამაც, რომელმაც მოსწავლეები ტრანსპორტით უზრუნველყო.