22nd Ja

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "იმერკრედიტის" მხარდაჭერით, წყალტუბოს #1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა განახორციელეს პროექტი "ოლიმპო".

კომპანიის დაფინანსებით, მოსწავლეებმა შეიძინეს სპორტული აქტივობებისთვის საჭირო ინვენტარი და ჩაატარეს შეჯიბრებები.