სამოქალაქო განათლების პროგრამა რეგიონულ მხარდაჭერას იღებს

2010 წლის 12-30 ნოემებრს  თბილისში, თელავში, ოზურგეთში, ქუთაისში, გორში, რუსთავში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ახალციხეში აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო ...

სემინარი რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

13-14 ოქტომბერს, პროგრამის ფარგლებში PH International-ი შეხვდა ცხრა რეგიონის პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. სემინარის მიზანი იყო პარტნიორობის პროგრამული და ფინანსური ...

შეხვედრა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან

2010 წლის 1 ოქტომბერს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ხელმძღვანელობა შეხვდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის შესახებ ...

სამოქალაქო განათლების ეროვნული გეგმის შეფასება

2010 წლის 25 სექტემბერს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში PH International-მა ორგანიზება გაუწია სამოქალაქო განათლების ეროვნული გეგმის სამუშაო ვერსიის შეფასებას. ...

საქართველოში ახალი სამოქალაქო განათლების პროგრამა იწყება

12-13 აგვისტოს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში ოფიციალურად გაიხსნა ორდღიანი სამუშაო კონფერენცია, სადაც გამოცხადდა სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ...