ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერა

2010 წლის 15 დეკემბერს, ქ. რუსთავის # 15 საჯარო სკოლაში აშშ ელჩმა ბ-ნ ჯონ ბასმა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ბ-ნ დიმიტრი შაშკინმა ერთობლივად ოფიციალურად გახსნეს აშშ ...

სამოქალაქო განათლების პროგრამა რეგიონულ მხარდაჭერას იღებს

2010 წლის 12-30 ნოემებრს  თბილისში, თელავში, ოზურგეთში, ქუთაისში, გორში, რუსთავში, ზუგდიდში, ბათუმსა და ახალციხეში აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებული სამოქალაქო ...

სემინარი რეგიონულ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

13-14 ოქტომბერს, პროგრამის ფარგლებში PH International-ი შეხვდა ცხრა რეგიონის პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. სემინარის მიზანი იყო პარტნიორობის პროგრამული და ფინანსური ...

შეხვედრა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან

2010 წლის 1 ოქტომბერს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ხელმძღვანელობა შეხვდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს პროგრამის შესახებ ...

სამოქალაქო განათლების ეროვნული გეგმის შეფასება

2010 წლის 25 სექტემბერს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში PH International-მა ორგანიზება გაუწია სამოქალაქო განათლების ეროვნული გეგმის სამუშაო ვერსიის შეფასებას. ...