პროგრამის პარტნიორი სკოლების შეხვედრა მარნეულში

2012 წლის 9 მარტს, მარნეულში „სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის” პარტნიორი სკოლების შეხვედრა გაიმართა, რომელიც მიზნად ისახავდა    საუკეთესო გამოცდილების და ...

თანადგომის კვირეული

2012 წლის 9 მარტს, სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში სტარტი აიღო  „თანადგომის“ კვირეულმა, რომლის  მიზანია  საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება და რეგიონის ...

აჭარის რეგიონის სასკოლო სამოქალაქო კლუბების შეხვედრა

2012 წლის 11 მარტს, ბათუმში, ჩატარდა აჭარის რეგიონის სასკოლო  სამოქალაქო კლუბების შეხვედრა, რომელიც მიზნად ისახავდა სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში ...

ყარაჯალის სამოქალაქო კლუბის საქმიანობის პრეზენტაცია

2012 წლის 6 მარტს, თელავის რაიონის სოფელ ყარაჯალის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა,  სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის გაცნობის მიზნით, სკოლაში მოიწვიეს ლაგოდეხის ...

მემორანდუმის ხელმოწერა სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის მიმართ გაზრდილი მხარდაჭერის შესახებ

2012 წლის 9 მარტს, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს კავკასიის მისიის დირექტორმა, ბ-ნმა სტივენ ჰეიკინმა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ბ-ნმა დიმიტრი შაშკინმა ...