1 აპრი.

აპრილის თვის მცირე გრანტების კონკურსი გამოცხადდა

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა აცხადებს აპლიკაციების მიღებას აპრილში მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში  შემდეგ თემებზე:   *  მოსწავლეთა ...

1 მარტ.

პირველი მცირე გრანტების პროგრამა მოსწავლეებისათვის

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა აცხადებს აპლიკაციების მიღებას მცირე გრანტების კონკურსის ფარგლებში  შემდეგ თემებზე: ადამიანის / ბავშვის უფლებები და ...