28 ივნ.

ფახულანის მოსწავლეების პროექტი „არა ძალადობას“

ფახულანის #1 სკოლის მოსწავლეებმა ძალადობისა და ჩაგვრის პრევენციის მიზნით სოფელში საინფორმაციო კამპანია ჩაატარეს. მოსწავლეებმა დაამზადეს და  თემში გაავრცელეს საინფორმაციო ბუკლეტები, ...

27 ივნ.

თბილისის N48 სკოლაში პანდუსი დამონტაჟდება

თბილისის N48 საჯარო სკოლის მოსწავლეების ინიციატივით  სკოლაში პანდუსი დამონტაჟდება.სკოლში განსაკუთრებით ზრუნავენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ...

26 ივნ.

განმუხურის მოსწავლეების პროექტი - „წიგნი მკითხველისთვის“

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის „ფენიქსი“ წევრმა მოსწავლეებმა განახორციელეს მცირე გრანტის პროექტი „წიგნი მკითხველისთვის“, რომელიც მიზნად ...

25 ივნ.

ადვოკატირების კამპანია სოფელში აფთიაქის გახსნის მიზნით

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვების საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის ,,მზის სხივი“ წევრმა მოსწავლეებმა აწარმოეს  ადვოკატირების კამპანია სოფელში აფთიაქის გახსნის ...

21 ივნ.

პარტნიორი სკოლების სემესტრის შემაჯამებელი ღონისძიებები

პროგრამის „მომავლის თაობა" ფარგლებში, საქართველოს 10 რეგიონის პარტნიორი სკოლების მონაწილეობით, ჩატარდა სემესტრის  შემაჯამებელი ღონისძიებები. მოსწავლეებმა წარმოადგინეს წარმატებული ...