23 ოქტ.

თელავის ევროპული სკოლის „გიდების კლუბი“

თელავის ევროპული სკოლის მოსწავლეები PH International -ის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებენ მცირე გრანტის პროექტს „გიდების კლუბი“. კლუბის შექმნის მიზანია, მოამზადოს სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ...

16 ოქტ.

ნაადრევი ქორწინების პრევენცია

ქვემო ქართლის რეგიონის სოფელ კალინინოს საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, მცირე გრანტის პროექტის ფარგლებში, ნაადრევი ქორწინების პრევენციის მიზნით, სკოლაში საინფორმაციო კამპანია ჩაატარეს და ...

12 ოქტ.

წიგნი - ცოდნის წყარო

სოფელ მისაქციელის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების კლუბის წევრმა მოსწავლეებმა, მცირე გრანტის პროექტის ფარგლებში, სკოლის ბიბლიოთეკის მოწყობა, წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია და ...

4 ოქტო.

გზა ჯანმრთელობისკენ

გაჭედილის #1 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა, მცირე გრანტის პროექტის ფარგლებში, სკოლაში სპორტული დარბაზის აღდგენა დაისახეს მიზნად. დამატებითი რესურსების მოზიდვის მიზნით მოსწავლეებმა ...

29 სექ.

წიგნი და ჩემი სკოლა

იმერეთის რეგიონის სოფელ პატრიკეთის სკოლის მოსწავლეებმა განახორციელეს მცირე გრანტის პროექტი, რომლის მიზანი იყო  სკოლის ბიბლიოთეკის აღდგენა და მოსწავლეებში  წიგნიერების დონის ამაღლება ...