კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოვება

2011 წლის 14 დეკემბერს, ქ. თელავის #1 საჯარო სკოლას აშშ-ის ელჩის მეუღლე ქ-ნი ჰოლი ჰოლზერ ბასი და ქ-ნი სიუზან კოვლეი, აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)-ის დემოკრატიისა და მმართველობის ...

თბილისის მოზარდთა სახლის მოსწავლეების ღონისძიება

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის მცირე გრანტების პროექტის ფარგლებში, თბილისის რეგიონში არსებული სკოლების სამოქალაქო კლუბების წევრებმა,  არა ერთი ...

ბლოგების კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოვება

2011 წლის 9 დეკემბერს, თბილისში, სასტუმრო „ვერე პალასში“  ”სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების”  პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული ბლოგების კონკურსის გამარჯვებულების ...

”სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების” პროგრამის სამუშაო შეხვედრა პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან

2011 წლის 8-9 დეკემბერს, თბილისში, სასტუმრო ”ვერე პალასში”, PH-International-ის ”სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების”  პროგრამის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა პარტნიორი არასამთავრობო ...

თათი

იხილეთ იმერეთის სამოქალაქო კლუბების ბიულეტენის  მომდევნო გამოცემა, რომელიც ასახავს 2011 წლის ნოემბრის თვის საქმიანობებს. ...